Powrót do aktualności i wydarzeń

Aktualności i wydarzenia

2018-03-05
ZAPYTANIA OFERTOWE / REQUESTS FOR OFFERS
 

Szanowni Państwo,
 
Informujemy, iż do dnia 6. kwietnia 2018 r. przyjmujemy oferty dotyczące niżej wymieniony zadań.
 
Oferty należy złożyć w formie papierowej na adres Baniewice 115, 74-110 nie później niż do dnia 06.04.2018 r. godz. 16:59. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2018 r. o godz. 9:00 pod adresem Baniewice 115, 74-110.
 
Więcej informacji na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub mailowo: j.turnau@winnicaturnau.pl.
 
Dear Sirs,
 
Please be advised that until 6 April 2018 we accept offers for the after-mentioned tasks.
 
The offer must be submitted in writing and sent to: Baniewice 115, 74-110 no later than 06.04.2018 - 4.59 p.m. Offers will be checked on 09.04.2018 at 9 a.m. at Baniewice 115, 74-110.
 
For more information visit: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ or
 
e-mail: j.turnau@winnicaturnau.pl.
 


6 szt. beczek z drewna akacjowego, z akacji slawońskiej, suszone minimum 3 lata, o pojemności 1200 litrów każda, o wymiarze brzusznym 1,50m (+-0,05m) na 1m (+-0,05m), grubość klepki co najmniej ok. 50mm

/ 6 acacia wood barrels, from Slavonian acacia, dried for a minimum of 3 years, with a capacity of 1200 liters each, with a abdominal dimension of 1.50 m (+-0.05 m)  per 1 m (+-0.05 m), thickness of stave at least approx. 50mm
 
4 szt. beczek z drewna dębowego, z dębu slawońskiego, suszone minimum 4 lata, o pojemności 2400 litrów każda, o wymiarze brzusznym 1,90m (+- 0,05m) na 1,30m (+- 0,05m), grubość klepki co najmniej ok. 50mm
/ 4 oak wood barrels, Slavonian oak, dried for a minimum of 4 years, with a capacity of 2400 liters each, with a abdominal dimensions of 1.90 m (+- 0.05 m) per 1.30 m (+- 0.05 m), thickness of stave at least approx. 50 mm
 
2 szt. beczek z drewna dębowego, z dębu slawońskiego, suszone minimum 4 lata, o pojemności 4800 litrów każda, o wymiarze brzusznym 2,40m (+- 0,05m) na 1,70m (+- 0,05m), grubość klepki co najmniej ok. 60mm
/ 2 oak wood barrels, Slavonian oak, dried for a minimum of 4 years, with a capacity of 4800 liters each, with a abdominal dimension of 2.40 m (+- 0.05 m) per 1.70 m (+- 0.05 m), thickness of stave at least approx. 60mm
 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1093737

 Zadaniem poniższych urządzeń będzie zaopatrzenie istniejących już 44 kadzi w czynnik grzewczy, jak i zaopatrzenie planowanych do zakupu 12 beczek w czynnik grzewczy i w czynnik chłodzący:
/ The purpose of the following devices will be to supply already existing 44 vats and soon bought new  12 barrels with the heating and cooling factor:
 
Bojler i wymiennik ciepła / Boiler and heat exchanger
 
Zasobnik na ciepłą wodę 500L z pompą i czujnikiem poziomu wody / Hot water tank 500L with pump and water level sensor
 
Rury doprowadzające i odprowadzające czynnik grzewczy do 44 kadzi / Pipes supplying the heating factor to 44 vats
 
Zasilacze awaryjne do maszyny chłodzącej i do maszyny grzejącej kadzie / Emergency power supplies for the cooling and heating unit
 
Podłączenie 12 beczek drewnianych do systemu chłodzenia i grzania, z układem sterowania i płytami chłodzącymi / Connection of 12 wooden barrels to the cooling and heating system, with the control unit and cooling panels
 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1093743
+

Zapisz się do naszego newslettera!

Dowiedz się pierwszy o premierach win
i planowanych wydarzeniach w Winnicy Turnau
 
+

Zapisz się do naszego newslettera!

Bądź na bieżąco i dowiedz się pierwszy, kiedy nowy rocznik Wina Lodowego będzie gotowy!
 
+