Powrót do aktualności i wydarzeń

Aktualności i wydarzenia

2019-02-22
Zapytanie ofertowe


Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
 
Kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych w przedmiocie Rozbudowy wytwórni wina o nowobudowany obiekt, w zakresach:

1. Roboty budowlane (wg dokumentacji oraz STWiOR w zał.),
2. Instalacje elektryczne (wg dokumentacji oraz STWiOR w zał.),
3. Instalacje sanitarne (wg dokumentacji oraz STWiOR w zał.)
 
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Zamawiający oczekuje zachowania architektonicznej spójności pomiędzy istniejącym budynkiem wytwórni wina a nowobudowanym obiektem.

Przedmiotowe zapytanie ofertowe dostępne jest również na Portalu Ogłoszeń ARiMR (nr ogłoszenia 48/22/02/2019) pod linkiem https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia

Więcej informacji w załączonych poniżej 27 plikach:
zal-2-oswiadczenie-oferenta-o-braku-powiazan-z-wystawca-zapytania-ofertowego_1.pdf
zal-3-decyzja-nr-217_2016-z-07-06-2016.pdf
zal-5-1-projekt-wykonawczy-branza-architektura_2.pdf
zal-5-1-1-rysunki-od-1-do-6-proj-wyk-branza-architektura.pdf
zal-5-1-2-rysunki-od-7-do-14-proj-wyk-branza-architektura.pdf
zal-5-2-1-projekt-wykonawczy-b-konstrukcja-rysunki-od-k-01-do-k-08.pdf
zal-5-2-2-projekt-wykonawczy-b-konstrukcja-rysunki-od-k-09-do-k-25.pdf
zal-5-2-3-projekt-wykonawczy-b-konstrukcja-rysunki-od-k-26-do-k-39.pdf
zal-5-3-opis-techniczny-pw-b-konstrukcja.pdf
zal-5-3-1-wykaz-od-k1-do-k3.pdf
zal-5-3-2-wykaz-od-1-do-13_1.pdf
zal-5-4-projekt-wykonawczy-b-instalacje-sanitarne-zew-z-rysunkami.pdf
zal-5-5-projekt-wykonawczy-b-instalacje-sanitarne-wew-z-rysunkami.pdf
zal-5-6-projekt-wykonawczy-b-elektryka.pdf
zal-5-6-1-rysunki-od-e1-do-e6-dot-proj-wykonaw-b-elektryka.pdf
zal-5-6-2-rysunek-e7-dot-proj-wykonaw-b-elektryka_1.pdf
zal-6-potwierdzenie-przeprowadzenia-wizji-lokalnej.docx
zal-7-druk-umowy-o-roboty-budowlane.docx
zal-8-stwior-specyfikacje-techniczne-od-nr-8-1-do-8-13.pdf
zal-4-1-projekt-architektoniczno-budowlany.pdf
zal-4-2-projekt-architektoniczno-budowlany-branza-architektura.pdf
zal-4-3-projekt-architektoniczno-budowlany-branza-konstrukcja.pdf
zal-4-4-projekt-budowlany-branza-instalacje-sanitarne-zewnetrzne.pdf
zal-4-5-projekt-budowlany-branza-instalacje-sanitarne-wewnetrzne.pdf
zal-4-6-projekt-budowlany-branza-instalacje-elektryczne.pdf
zal-4-7-opinia-geotechniczna-informacja-do-planu-bioz-charakterystyka-energetyczna-budynku.pdf
zal-1-zapytanie-ofertowe-nr-1-podpisane.pdf
+

Zapisz się do naszego newslettera!

Dowiedz się pierwszy o premierach win
i planowanych wydarzeniach w Winnicy Turnau
 
+

Zapisz się do naszego newslettera!

Bądź na bieżąco i dowiedz się pierwszy, kiedy nowy rocznik Wina Lodowego będzie gotowy!
 
+